fab fa-instagram
fab fa-facebook-f
fab fa-twitter

Deprem Sonrası Müdahalede Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

Afet bölgesinde yıkım,enkaz kaldırılması ve taşınması gibi işleri yapan çalışanlar, genel olarak çalışma hayatında da karşılaşılabilecek olan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk faktörleriyle karşılaşabilirler. Risk faktörleri arasında bölgede çalışanlar için en riskli olanlar; tozlar, kimyasallar ve biyolojiketkenlerdir.;Bu risklerden çalışanları korumak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.

 • Yıkım, enkaz kaldırılması ve taşınması işlerinde ortaya çıkan tozlardan kaynaklanabilecek risklerin azaltılması için bu işlerin, konuyla ilgili eğitim almış çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.
 • Çalışmaya başlamadan önce, enkazda ve enkazın etrafında çevre ve çalışan sağlığı açısından gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Bu işlerde görevli çalışanların;
  • Toz kaynaklı risklerden koruyacak nitelikte maske kullanmaları,
  • Enkazda yer alan her türlü materyalden (tuğla, çimento, plastik, elektrik telleri, cam, kereste vb.) kaynaklanacak risklerden korumaya uygun eldiven ve çizme/bot kullanmaları,
  • Çalışana uygun ergonomik ışıklı baret kullanmaları,
  • Enkaz çalışması sırasında günlük giysilerinden farklı yapılan işe uygun iş elbisesi giymeleri,
  • İşe uygun ekipmanlarla çalışmaları sağlanmalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında görevli olmayan kişilerin enkaz çevresinde bulunmalarına izin verilmeyecek şekilde düzenleme yapılmalı ve enkaz yakınlarında yaşam alanı oluşturulmamalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında görevli çalışanların dikkatsizlik sebebiyle risklere maruz kalımını önlemek için gerekli olan vardiyalı çalışma, yeterli uyku ve yeterli beslenme imkânları sunulmalı ve uzun çalışma saatlerinden kaçınılmalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında görevli çalışanların gelişebilecek akut yaralanma ve travmaları için acil tıbbi müdahale ekiplerine kolay ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çalışma yapılan bölgede tehlikeli iş yapıldığına dair gerekli uyarı levhaları konulmalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli çalışanların tetanosa karşı bağışık olduğu sorgulanmalı, gerekirse aşı yaptırılmalıdır.
 • Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli çalışanların, bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek insan ve hayvan kaynaklı salgılarla temasının önlenmesi için koruyucu kıyafet (tulum önlük vb.), uygun eldiven, gözlük ve maske gibi koruyucular kullanılmalıdır.
 • Çalışanlar beslenme ve dinlenme için ayrılan zamanlarını enkaz alanı dışında geçirmelidir.
 • Çalışanların işin yürütümü sırasındaki diğer fizyolojik ihtiyaçlarını kişisel hijyen ilkeleri çerçevesinde gidermeleri sağlanmalıdır.
 • Çalışanların sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmaları temin edilmelidir.
Copyright © 2023 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüm Hakları Saklıdır.